Podmínky pronájmu minibusů

Co musí předložit právnická osoba?

·       výpis z obchodního rejstříku

·       plnou moc řidiče (neplatí pro jednatele)

·       občanský a řidičský průkaz

·       platné IČ (případně DIČ u plátců)

Co musí předložit fyzická osoba?

·       občanský a řidičský průkaz

·       druhý doklad totožnosti (př. cestovní pas)

·       osoba musí být starší 18ti let

·       platba v hotovosti nebo kreditní kartou

Jaká jsou všeobecná pravidla pro pronájem vozidla?

·       Minimální doba pronájmu vozidla činí 1den.

·       Pronájem začíná běžet v momentě, kdy vůz opustí místo určení.

·       Pronájem končí vrácením vozidla na místo určení.